Գլխավոր Հոգևոր Ամուսնության մասին. Սբ. Գր. Տաթևացի