Գլխավոր Հոգևոր ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸ