Գլխավոր Հոգևոր ՆԵՐՍԵՍ ԱՐՔ. ՄԵԼԻՔԹԱՆԳՅԱՆ, ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ